Kennismakingsgesprek: reden voor afwijzing?

Geplaatst door OCO op 15 februari 2011

Veel ouders en leerlingen vragen OCO of een zogenaamd kennismakings- of toelatingsgesprek een reden mag zijn voor de school voor voortgezet onderwijs om te besluiten een leerling niet toe te laten tot de school.

Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam zoals onder andere IJburg College, Mediacollege Amsterdam en IVKO houden met elke belangstellende leerling een toelatingsgesprek. Hiermee wil de school meestal de ‘wederzijdse verwachtingen’ uitspreken of de motivatie van de leerling toetsen.

Het besluit om een leerling in te schrijven op de school moet een gezamenlijk besluit zijn van de leerling, de ouders en de school voor voortgezet onderwijs.

In de Kernprocedure staat: “…het kennismakingsgesprek kan niet eenzijdig leiden tot een afwijzingsbesluit”.

Dat betekent dat er niets aan de hand is als de leerling op basis van het gesprek tot de conclusie komt dat die zich niet gaat aanmelden. Maar het kan niet zo zijn dat de school besluit een leerling af te wijzen als de leerling plaatsbaar is volgens het advies van de basisschool. Ook mag de school niet buiten de leerling om contact hebben met de basisschool na dit kennismakingsgesprek.

Word je na een kennismakingsgesprek niet toegelaten tot de school, terwijl je je wel wilt inschrijven en plaatsbaar bent? Meld dit dan bij het informatiepunt Kernprocedure Amsterdam via kernprocedure@dmo.amsterdam.nl of 020 251 81 51! Of bel OCO op 020 330 63 20.