Kunnen de lessen op de middelbare school van mijn zoon zo maar uitvallen?

Geplaatst door OCO op 6 december 2006
Er bestaan geen wettelijke regels voor lesuitval. De school moet in de schoolgids aangeven hoe de verplichte onderwijstijd wordt benut. Als het goed is, geeft een school in het schoolplan en in de schoolgids aan wat zij doet tegen het uitvallen van lessen.

Scholen kunnen bijvoorbeeld een alternatief programma aanbieden of lesvervangende activiteiten organiseren, zoals huiswerk maken. Het is belangrijk dat u weet hoe de school omgaat met lesuitval in verband met het toezicht op uw kind(eren), de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid en de veiligheid.

Klachten
Mocht de school naar uw mening toch een te hoog aantal lesuitval uren hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de directie en/of bestuur. Mochten zij uw klacht niet op een bevredigende wijze afhandelen, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Het adres en reglement kunt u bij de school opvragen.