Leerlingenraad

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

Op veel scholen hebben leerlingen de kans om medeleerlingen te kiezen voor in de leerlingenraad. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. De schoolleiding luistert naar ze en gaat met ze rond de tafel zitten om dingen te bespreken die beter kunnen. Op sommige scholen gaat dit heel serieus. Terwijl er op andere scholen niet eens een leerlingenraad is. Soms mogen leden uit de leerlingenraad ook meedoen in de medezeggenschapsraad. En het is vaak de plek waar schoolfeesten bedacht en georganiseerd worden. In de leerlingenraad zitten is leuk, maar kost wel veel tijd.