Lesuitval

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

Er vallen wel eens lesuren uit. Als leraren ziek worden, bijscholingscursussen volgen of moeten vergaderen bijvoorbeeld. Scholen bieden leerlingen in sommige gevallen een alternatief programma aan of organiseren lesvervangende activiteiten.

In de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs en in het derde leerjaar havo/vwo, is school verplicht om per jaar minstens 1.040 uren onderwijstijd aan te bieden. In de bovenbouw zijn dat minstens 1.000 uren en in het examenjaar 700 uren. Op een mbo moeten leerlingen 850 uren onderwijs per jaar krijgen. De minister heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om streng te controleren op scholen die niet genoeg onderwijs aanbieden. Uiteindelijk bepalen de schoolbesturen de lesroosters voor de verschillende jaren. Ook stellen zij de schooltijden vast. Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling het lesrooster voor dat jaar. Hoeveel tussenuren en pauze daar in zit, mag school vrij bepalen.

Ben je het niet eens met je rooster? Via de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad kun je de meest directe invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.