Lijst scholen met plaats na de matching

Geplaatst door OCO op 3 april 2020
Na de eerste uitslag van de centrale loting en matching is er nog een ‘afrondingsfase’ voor leerlingen die nog geen plek hebben of die van plek willen wisselen. Hieronder staan de lijsten met de plaatsen die na de eerste centrale loting nog beschikbaar zijn, per schooladvies.

Lijsten met beschikbare plaatsen in 2020

De lijsten zijn overgenomen van voschoolkeuze020.nl, de officïele website van de gezamenlijke schoolbesturen.

Reageren?

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.