Lijst scholen met plaats na de matching

Geplaatst door OCO op 12 april 2021
Na de centrale loting & matching wordt een lijst gepubliceerd met scholen die nog plek hebben.

Lijst scholen met plaats na matching

Na de eerste uitslag van de centrale loting en matching is er nog een ‘afrondingsfase’ voor leerlingen die nog geen plek hebben of die van plek willen wisselen. Daarin wordt opnieuw geloot. In dit pdf-bestand zijn de scholen te vinden die nog plaatsen beschikbaar hebben in de afrondingsfase van 2021.

Meer lezen

De lijst is overgenomen van de officïele website van de gezamenlijke schoolbesturen voschoolkeuze020.nl