Medezeggenschap in het kort

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is in de wet geregeld. Al het personeel (leraren, maar ook conciërges), ouders en leerlingen kunnen via verkiezingen in de MR komen. De MR bespreekt voorstellen van de schoolleiding. In sommige gevallen – als er een nieuwe directeur of rector benoemd moet worden – is de schoolleiding (en soms het schoolbestuur) verplicht de MR om advies te vragen. Door het overleg in de MR blijven het personeel, ouders en leerlingen veel meer op de hoogte. En dat helpt weer om te begrijpen waarom sommige besluiten genomen worden. De schoolleiding mag de mr niet overslaan bij besluiten, de MR kan naar de rechter stappen om gelijk te krijgen.