MEPS-OSVO Servicedesk voor vragen over loting: 085 773 14 33

Vanaf maandag 4 april tot en met vrijdag 22 april is de MEPS-OSVO servicedesk geopend voor vragen over de centrale loting en matching, het telefoonnummer is 085 773 14 33. Vorig jaar werd de OSVO nog verrast door het grote aantal telefoontjes over de lotinguitslag, dit jaar is een servicedesk ingericht met 25 medewerkers om ouders snel te woord te kunnen staan. Ook kunnen ouders donderdag 7 april vanaf 15:30 uur zelf direct de lotinguitslag van hun kind inzien via een persoonlijke inlog die ze maandagmiddag 4 april ontvangen.

Hieronder staan enkele vragen en antwoorden over de lotinguitslag. Dit zijn de antwoorden zoals de OSVO die verstrekt, zie voor de volledige lijst Veelgestelde vragen over de Overstap PO VO.

Beschikbare Plaatsen

Een overzicht van de nu nog beschikbare plaatsen is eveneens te vinden op de website van de OSVO.

Uitslag

Over de uitslag zijn inmiddels verschillende berichten verschenen:

MEPS-OSVO Servicedesk

Wanneer en hoe is de MEPS-OSVO Servicedesk bereikbaar?

Vanaf maandag 4 april tot vrijdag 22 april is de MEPS-OSVO servicedesk op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur voor ouders bereikbaar.

Dit kan per email of telefonisch:
E: servicedesk@mepsosvo.nl
T: 085 773 14 33

Aangepaste openingstijden ivm publicaties van de centrale loting en matching:

 • Donderdag 7 april 2016 van 09:00 tot 20:00 uur
 • Vrijdag 8 april 2016 van 09:00 tot 20:00 uur
 • Zaterdag 9 april 2016 van 09:00 tot 14:00 uur
 • Vrijdag 15 april 2016 van 09:00 tot 20:00 uur
 • Zaterdag 16 april 2016 van 09:00 tot 14:00 uur

Bericht van plaatsing

Wanneer en hoe hoort een leerling op welke VO-school hij/zij is geplaatst?

Op donderdag 7 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de centrale loting en matching bekend gemaakt. Basisscholen en de ouders (mits in het bezit van een emailadres) kunnen vanaf dat moment in MEPS what is the best online casino, het matchings- en plaatsingssysteem, zien waar een leerling is geplaatst. De VO-scholen verzenden deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Is een leerling niet geplaatst vanwege een te korte voorkeurslijst, dan krijgt deze leerling van vrijdag 8 t/m dinsdag 12 april 2016 de kans om opnieuw een voorkeurslijst in te vullen met scholen die nog plekken beschikbaar hebben. Zij horen dan uiterlijk vrijdag 15 april op welke VO-school ze zijn geplaatst.

Wat ziet een ouder na 7 april 15:30 uur in MEPS?

Op 7 april na 15:30 uur vindt de ouder in MEPS een aantal relevante zaken:

 • De school van plaatsing
 • Het lotnummer van de leerling in de centrale loting en matching
 • Eventueel de reservelijst waarop de leerling staat als hij/zij lager dan de eerste keuze is geplaatst.
 • Een link naar de scholen die voor het corresponderende basisschooladvies nog plek hebben.
 • Overige informatie (de veel gestelde vragen)
 • En de contactgegevens van de MEPS-OSVO Servicedesk.

Wanneer en hoe krijgen ouders toegang tot MEPS?

Op maandag 4 april. Wanneer een leerling wordt aangemeld bij de VO-school van eerste voorkeur, wordt er een aantal gegevens van de leerling en de ouder(s) gevraagd, waaronder een e-mailadres. Via dit e-mailadres ontvangen de ouders op maandag 4 april een bericht waarmee zij toegang krijgen tot MEPS. Hebben de ouders geen e-mailadres, dan kan er helaas geen toegang tot MEPS worden gegeven. Deze ouders en leerling kunnen bij de basisschool op 7 april na 15:30 uur navragen waar de leerling is geplaatst en ontvangen na 7 april een brief van de VO-school van plaatsing.

Een ouder heeft op 4 april geen e-mail ontvangen, met wie kan de ouder contact opnemen?

Controleer eerst de ongewenste e-mail. Is het bericht daar niet terecht gekomen? Neem dan contact op met de MEPS OSVO servicedesk. Hou het ELKK-leerlingennummer bij de hand.

E: servicedesk@mepsosvo.nl
T: 0857-73 14 33

Nog geen plek

Wat te doen als een leerling op 7 april niet geplaatst blijkt te zijn?

Alle leerlingen die in de centrale loting en matching niet op een school van zijn/haar voorkeurslijst geplaatst kunnen worden, worden op 7 april vanaf 15 uur telefonisch geprobeerd te bereiken. Deze leerlingen kunnen in de afrondingsfase opnieuw een voorkeurslijst indienen. Op deze nieuwe voorkeurslijst (versie 07.04.2016) staan alle VO-scholen die nog plekken beschikbaar hebben. Lees hieronder welke stappen een ouder dan onderneemt:

 • Stap 1
  Ouder bekijkt het overzicht van de scholen die nog capaciteit hebben op de OSVO-website. Als de ouder en de leerling nog een school willen bezichtigen kunnen zij hiervoor met de betreffende school een afspraak maken.
 • Stap 2
  Ouder vraagt een nieuwe gepersonaliseerde voorkeurslijst aan bij de basisschool. De basisschool kan deze op dezelfde manier downloaden en printen via MEPS. Deze persoonlijke voorkeurslijst is NIET noodzakelijk. Ouders kunnen ook met de lijst van de OSVO-website en het ELKK nummer van het kind naar de nieuwe school van eerste voorkeur. Enkel de scholen die nog capaciteit hebben staan op de voorkeurslijst vermeld.
 • Stap 3
  De ouder meldt het kind tussen 8 april en 12 april 2016 aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur van de lijst met met VO-scholen. Zij nemen het BSN-nummer van het kind (het ELKK-leerlingnummer) en de voorkeurslijst mee.
 • Stap 4
  Ouders zien opnieuw in het ouderportaal op 15 april 15:30 uur de uitkomst van de centrale loting en matching.

Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school?

Tussen 7 maart en 18 maart melden de meest leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan.

Tussen 8 april en 12 april alleen leerlingen die niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst of zich terugtrekken van de eerste school van plaatsing.

Tussen 25 mei en 27 mei leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben of alsnog zich willen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school.

Voor de laatste twee momenten geldt dat er op de voorkeurslijsten alleen VO-scholen kunnen worden opgenomen waar nog beschikbare plekken zijn.

Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wilt, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

Ja, dat kan van woensdag 25 mei t/m vrijdag 27 mei.

Terugtrekken en opnieuw aanmelden

Wat kan een ouder doen als de gereserveerde plek op een VO-school niet naar tevredenheid is?

Op 7 april om 15:30 uur wordt de uitkomst van de centrale loting en matching gepubliceerd. Wanneer een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, zal de ouder enkele stappen moeten ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen. Hierbij moet ouder zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de oorspronkelijke voorkeurlijst op zal leveren.

 1. Ouders melden zich bij de school van plaatsing om de leerling terug te trekken (dit hoeft dus niet de school van oorspronkelijke eerste voorkeur te zijn). Het is noodzakelijk om dit te doen. De school van plaatsing draagt zorg voor de administratieve afhandeling, zodat de leerling op een nieuwe school aangemeld kan worden.
 2. De ouder oriënteert zich op de lijst met scholen die nog plekken beschikbaar hebben en passen bij het basisschooladvies van de leerling. Hiervan maakt de ouder opnieuw een voorkeurslijst.
 3. Ouders gaan naar de school die op de nieuwe voorkeurslijst de eerste keuze is en melden de leerling aan. Deze aanmeldprocedure is gelijk aan de eerdere keer dat de leerling is aangemeld. Van 8 t/m 12 april kunnen leerlingen aangemeld worden.
 4. Ook nu zal er opnieuw centraal geloot en gematcht worden. Op vrijdag 15 april wordt om 15:30 uur in MEPS de nieuwe school van plaatsing bekend gemaakt.

Forum VSA

Discussiëren over de loting? Deel ervaringen op het forum van VSA!

Dit bericht is geplaatst op 4 april 2016 om 12.00 uur, bijgewerkt op 8 april om 12:30 uur.