Niet beschikken over schoolboeken geen reden om toegang tot les te weigeren

Geplaatst door OCO op 6 oktober 2007

Een school die in de schoolgids vermeldde dat “leerlingen die niet over schoolboeken beschikken aan het begin van het schooljaar, de lessen niet mogen volgen” is door de onderwijsinspectie er op gewezen dat dit in strijd is met de wettelijke bepalingen. De inspectie merkte daarbij het volgende op: “Het niet beschikken over materiaal is op zich geen schorsingsgrond.”

Bron: rapport jaarlijks onderzoek Bernard Nieuwentijt College (Damstede) – 23 januari 2007, pagina 11

Rapport jaarlijks onderzoek Bernard Nieuwentijt College (Damstede) 23 januari 2007