Nieuwe regering: gratis boeken en betere kwaliteit

Geplaatst door OCO op 7 februari 2007

Het akkoord tussen het CDA, de PvdA en de ChristenUnie voor een nieuwe regering bevat ook plannen waar leerlingen mee te maken gaan krijgen:
– de schoolboeken (kosten gemiddeld 300 euro per jaar) in het voortgezet onderwijs worden gratis;
– iedere jongere moet een maatschappelijke stage van 3 maanden gaan volgen;
– de kwaliteit van het onderwijs wordt beter: er komt een actieplan en scholen moeten verantwoording afleggen aan ouders, leerlingen (en aan de minister);
– als onderdeel van het homo-emancipatiebeleid wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bevordering van ‘respect voor verschil’.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog