De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Geplaatst door Kaja Sariwating op 3 maart 2016
Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de noodprocedure afgeschaft. Uit een evaluatie concludeerde het samenwerkingsverband dat er geen inhoudelijke meerwaarde was voor de procedure. De procedure die in dit artikel beschreven wordt is dus niet meer aan de orde. Wel kan een intern begeleider binnen de reguliere procedure voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring vragen om behandeling met voorrang.

In Amsterdam werken schoolbesturen samen om thuiszitten te bestrijden en te voorkomen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in de noodprocedure. Scholen houden zich aan de afspraken van de noodprocedure. De regels gelden voor alle kinderen in het basisonderwijs waar plotseling geen school meer voor is of waarvoor een onhoudbare situatie ontstaat.

Passende Noodprocedure

Het komt voor dat leerlingen niet meer kunnen leren op hun eigen school of dat een leerling plotseling geen school meer heeft. Amsterdamse schoolbesturen hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat leerlingen op school blijven en te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het protocol Passende Noodprocedure. De afspraken zijn gericht op een goede samenwerking in de regio. Een school moet bijvoorbeeld het schoolbestuur inlichten als er problemen zijn en meewerken aan een zorgvuldige (tijdelijke) overplaatsing van een leerling.

Noodprocedure sinds passend onderwijs

De noodprocedure bestaat al sinds 2005. Hierdoor kunnen scholen of ouders terugvallen op onafhankelijke expertise om een leerling terug te herleiden naar school of in korte tijd op een andere school te plaatsen. Sinds de invoering van passend onderwijs valt de noodprocedure onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De uitvoering van de noodprocedure wordt gecoördineerd door een maatschappelijk deskundige die werkt onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Aanmelding

De coördinator van de noodprocedure neemt de aanvragen in ontvangst. De noodprocedure is bedoeld voor alle scholen in het primair onderwijs. Leerlingen kunnen aangemeld worden in de volgende situaties:

  • leerlingen met een extra ondersteuningsvraag
  • leerlingen die plotseling geen school hebben (bijvoorbeeld vanwege verhuizing)
  • leerlingen die door de huidige school aangemeld worden door een onhoudbare situatie

Meer informatie

De noodprocedure in Amsterdam is als bijlage 7 opgenomen in het Ondersteuningsplan 2014- 2016 van het Samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam-Diemen.