NVvTO

De NVvTO is een vereniging van ouders die thuisonderwijs geven aan hun kinderen.

Wat is en doet de NVvTO allemaal?
• De mogelijkheid van thuisonderwijs in Nederland bevorderen en de bekendheid ermee vergroten.
• Aanspreekpunt over thuisonderwijs.
• Adviseren en informeren van politiek, bestuur, wetshandhaving en wetenschap.
• Een aanspreekpunt voor pers en media.
• Gezinnen gelegenheid bieden tot vertrouwelijk contact en wederzijdse ondersteuning in allerlei facetten van thuisonderwijs, zoals leermiddelen, leerstijlen, ontmoetingen, kennismaking en legale aanpak.

NVvTO
T: 0320-258461
E: info@thuisonderwijs.nl

www.thuisonderwijs.nl ,
www.nvvto.nl