Oost/Watergraafsmeer versterkt band tussen school en ouder

Geplaatst door OCO op 30 november 2006

Maandag 20 november 2006 ontvingen zeventien oudercontact-medewerkers uit handen van portefeuillehouder Onderwijs Martin Verbeet hun certificaat. Ze hebben een intensieve training afgerond en zijn de eerste lichting die goed voorbereid zijn op hun rol als schakel tussen (migranten-)ouders en school.
De stadsdelen Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg, Zuid-Oost, Noord en Oud-West investeren in deze nieuwe training voor oudercontact-medewerkers om het contact tussen de school en ouders te verbeteren. Hierdoor is de kans op een succesvolle schoolcarrière van het kind groter.

Martin Verbeet, voorzitter van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer: ‘We gaan met deze medewerkers de ouders naar de school halen. Een goed contact met de juffen en meesters over hun kinderen is heel belangrijk voor hun kind. En alle ouders willen dat ook. Met de inzet van deze oudercontact-medewerkes kan er géén excuus meer zijn om níet mee te doen.’

Oudercontact-medewerkers
Een ouderavond of een voorleesmiddag bezoeken kan een hoge drempel zijn voor ouders die de taal niet spreken. De oudercontact-medewerker kan dan in de eigen taal uitleg geven. Maar er worden ook taallessen voor ouders gegeven. Daarnaast stimuleren de medewerkers ouders om de school binnen te komen. Ze nodigen ouders bijvoorbeeld uit in de speciale ouderkamer waar ze uitleg geven over wat er gebeurt op school. Zo kunnen ouders zelf zien waar hun kinderen mee bezig zijn.

De training is speciaal ontwikkeld voor de oudercontact-medewerkers. Ze hebben onder andere geleerd hoe je het best contact kan maken, hoe je ouders kan betrekken en hoe je een buurtnetwerk kan opzetten en onderhouden. Naast de rol van gastvrouw heeft ook de rol van intermediair volop aandacht gekregen, zodat zij bijvoorbeeld bij een zorgvraag juist kunnen doorverwijzen, kunnen bemiddelen of signaleren dat er iets moet gebeuren.

Meer artikelen over Blog