Op school gaan ze het hebben over drugs. Is mijn kind daar niet veel te jong voor?

Geplaatst door OCO op 12 december 2006
Als een kind opgroeit, meer televisie kijkt, verhalen hoort van vriendjes of uitgaat, dan komen alcohol en drugs hoe dan ook ter sprake. Voordat het kind allerlei sterke verhalen gaat geloven, is het beter dat er vóór die tijd op een verantwoorde manier in de klas over alcohol en drugs wordt gesproken. Sommige ouders zijn bang dat als kinderen er tijdens een les over horen, ze daardoor nieuwsgierig worden en alcohol of drugs willen uitproberen. Volgens de verslavingsexperts van Jellinek is dat niet zo.

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe je het beste alcohol- en drugvoorlichting kunt geven. Vroeger dacht men: maak kinderen maar goed bang, dan blijven ze er wel van af. Deze methode bleek averechts te werken. Sommigen kinderen vonden het daardoor juist spannend, anderen vonden de voorlichting ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Dat is ernstig, omdat daardoor de gegeven informatie die wèl juist was ook niet geloofd werd.

Vervolgens besloot men de voorlichting vooral te baseren op feiten; wat zijn drugs, welke effecten hebben ze en welke risico’s etc. Deze methode had meer effect, maar gaf ook niet het gewenste resultaat.

De derde methode, die nu ook in Nederland toegepast wordt, gaat niet alleen in op feiten, maar besteed ook aandacht aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Vaardigheden zoals: een beslissing kunnen nemen, nee kunnen zeggen, informatie kunnen zoeken, om kunnen gaan met problemen. Deze methode blijkt het meest effect te hebben.

In Nederland wordt alcohol- en drugvoorlichting gegeven in het kader van het vak Verzorging. Dit vak gaat over alle aspecten die met gezondheid te maken hebben. In het vak Verzorging wordt alcohol- en drugsvoorlichting vaak gegeven met behulp van de lesboekjes van het project: de Gezonde School en Genotmiddelen.

In de eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan tabak en alcohol, in de tweede klas aan hasj en wiet en in de derde klas aan XTC en eventueel gokken. In de lesboekjes wordt informatie gegeven over drugs, maar er wordt met behulp van oefeningen ook ingegaan op allerlei vaardigheden zoals: hoe neem je een beslissing, hoe weeg je voor- en nadelen tegen elkaar af en hoe zeg je nee. Uit onderzoek is gebleken dat het project de Gezonde school en Genotmiddelen effectief is.

Meer info
www.jellinek.nl/opvoeding