Wat is openbaar onderwijs?

Geplaatst door OCO op 3 december 2006
Het bestuur van een openbare school ligt bij de gemeente. In Amsterdam ligt het bestuur van het openbaar basisonderwijs bij de stadsdelen en het bestuur van het voortgezet openbaar onderwijs bij de centrale stad. Het openbaar onderwijs wordt steeds vaker overgedragen aan een bestuurscommissie of een aparte stichting, die namens de gemeente optreedt.

Een openbare school is altijd een algemeen toegankelijke school. Het onderwijs mag niet gebaseerd zijn op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Het onderwijskundig principe van een openbare school is niet vastgelegd. Zo zijn er openbare Daltonscholen en openbare Montessorischolen.

Een openbare school mag geen kinderen weigeren. Wel mag het stadsdeel besluiten om kinderen uit het postcodegebied rond de school voorrang te geven bij de plaatsing.
De gemeente moet kinderen een plaats op school geven. Als ouders zelf geen school voor hun kind kunnen vinden, moet de gemeente zorgen dat een school de leerling opneemt.