OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 januari 2022

Ruim 120 deelnemers volgden op 26 januari 2022 de online bijeenkomst over de ouder- en jeugdsteunpunten passend onderwijs. Deze avond was speciaal voor ouders en leerlingen in de ondersteuningsplanraden (OPR-en) maar ook personeelsleden in de OPR en andere geïnteresseerden namen deel. De avond werd georganiseerd door OCO en Ouders & Onderwijs. Er is een verslag gemaakt van de bijeenkomst. 

De webinar is ook terug te kijken via Youtube.