Platform VG

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

Platform VG is de landelijke koepel die staat voor de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten. De organisatie wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn in onze samenleving. Zij moeten op hun eigen manier kunnen leven en deelnemen aan de maatschappij. De belangenbehartiging gaat uit van de ervaringen van mensen met een beperking en die van hun ouders en verwanten. Keuzevrijheid op alle levensterreinen staat centraal. Platform VG werkt samen met andere landelijke organisaties die opkomen voor mensen met (andere) beperkingen.

Bezoekadres: Maliebaan 71 h, 3581 CG Utrecht
Postadres: Postbus 1223, 3500 BE Utrecht
Telefoon: 030 – 236 37 29
Mailadres: info@platformvg.nl
Website: www.platformvg.nl