Recht op inzage volledige leerlingdossier

Geplaatst door OCO op 23 juni 2007

Ouders hebben recht op inzage in het volledige papieren en digitale leerlingdossier. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens hanteert dit standpunt. Ouders hebben na een daartoe ingediend verzoek op een volledige kopie.

Dit is ondermeer vastgelegd in een advies van de Landelijke Klachtencommissie uit 14 november 2006 (LKC, uitspraaknr. 06.081) waarbij ouders eerst inzage was geweigerd in het volledige digitale dossier van hun ‘vroege leerling’.

De commissie gaf daarbij expliciet aan dat ook informatie, die naar de mening van de schooldirecteur zo vertrouwelijk was dat die niet voor ouders bestemd was, aan ouders beschikbaar gesteld moest worden. Het ging daarbij om digitale notities in het leerlingdossier die emotioneel gevoelig lagen.