Regionaal Expertise Centrum (REC) Bovenamstel

REC BovenAmstel is een regionaal expertisecentrum voor leerlingen van 4 jaar tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en of psychiatrische problemen.

Er zijn 9 scholen voor speciaal onderwijs bij REC BovenAmstel aangesloten. Deze 9 scholen verzorgen onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en of psychiatrische problemen. Enkele scholen zijn verbonden met of werken nauw samen met instituten die kinder- of jeugdpsychiatrische zorg bieden.

Scholen REC BovenAmstel
E.J. van Detschool
De Pionier
Prof. Waterinkschool
Bets Frijlingschool
A.H. Gerhardschool
Mr. G.T.J. de Jonghschool
De Kleine Prins
Het Altra College
De Wetering

Daarnaast heeft REC BovenAmstel een Onderzoek- en Adviescentrum (OAC). Dit OAC voert een aantal belangrijke taken uit zoals het voorbereiden van indicaties, het coördineren van de ambulante begeleiding voor kinderen met een rugzak en het bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het REC BovenAmstel.

Regionaal Expertise Centrum (REC) Bovenamstel
020 570 2050 OAC
020 555 8333 Bestuur
oac@recbovenamstel.nl
www.recbovenamstel.nl