Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam (Bos en Lommer)

Hertspieghelweg 55
1055 KK Amsterdam
(020) 684 04 51
www.dewiltzangh.nl

denominatie Protestants-Christelijk
bestuurders mw. Clasien van de Leeden
toezichthouders dhr. van Aalderen (voorzitter), mw. A. Man (penningmeester), mw. J. Ouburg (2e voorzitter), mw. Licht, dhr. Loomans, mw. Stobbe, dhr. Stom
leden gmr personeelsgeleding: dhr. Jaap Douma (voorzitter), mw. Evanne Stad; oudergeleding: dhr. Hein de Haas, mw. Najat Honnit, mw. Mariam Warghi
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

jaarverslagen