Stichting Evangelische Basisscholen

Holendrechtplein 42
1106 LP Amsterdam
(020) 696 12 38
www.ebsdemorgenster.nl

denominatie Algemeen bijzonder
bestuurders dhr. Matthias de Vries (voorzitter), dhr. Christiaan Bruijn (penningmeester), mw. Nangilla Joeroeja (lid), mw. Joanne van den Akker (lid)
toezichthouders mw. Joƫlle van Bruggen
leden gmr personeelsgeleding: mw. Lianne Kraayeveld, mw. Pauline Visser, mw. Constanz Manuhuwa; oudergeleding: mw. Priscilla van den Bogaardt, mw. Ellis Karam, mw. Alice Burzer
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a mw. R. van der Velde-Buist
Marinus Postlaan 23
8264 PB Kampen
externe vertrouwenspersoon mw. Gimena Blindeling (te bereiken via gblindeling@outlook.com)
klachtenregelement

jaarverslagen