Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Kalfjeslaan 380
1081 JA A msterdam
(020) 301 38 88
www.askoscholen.nl

denominatie Samenwerking Protestants-Christelijk, rooms-Katholiek
bestuurders mw. Dorien Nelisse (voorzitter College van Bestuur)
toezichthouders dhr. Martin Hofstede (voorzitter), mw. Christel Deckers, mw. Marie-Laurence van der Steen-Jacquet, dhr. Peter Velseboer, mw. Jacqueline van Werkhoven
leden gmr oudergeleding: dhr. Erik Emmelkamp (OGMR Mgr Bekkers), dhr. Peter van Grinsven (OGMR de Achthoek), dhr. Klaas Arnold Klamer (OGMR Het Wespennest- voorzitter), dhr. Houssain el Yachouti (OGMR St Jan); personeelsgeleding: mw. Mindy van den Berg (PGMR Sateliet), dhr. Martien Compier (PGMR Bekema), mw. Monique Kahmann (PGMR St Jozef), Marieke Weijers (PGMR De Bron)
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon Mevrouw K. Kuitenbrouwer (te bereiken via 0631 631 549 of kkuitenbrouwer@hetabc.nl), dhr. B. Dieker (te bereiken via (020) 692 97 22 of bendieker@gmail.com)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. juli 2016)


jaarverslagen

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2009

jaarverslag 2010

jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017