Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos

Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam zuidoost
(020) 563 30 50
www.sgreigersbos.nl

denominatie openbaar
bestuurders dhr. R. Schoonveld (directeur bestuurder)
toezichthouders dhr. J. van der Aa (voorzitter), mw. M. van der Zwaag, mw. S. Farouk, mw. B. Heimans-Polk, dhr. E. Spek
leden gmr personeelsgeleding: dhr. F. Voet (voorzitter), dhr. M. Huig (secretaris MR/PMR), dhr. M. Aarts, M.H.J. Aarts, dhr. I. Younis, mw. C. Chin A Kwie, mw. H. Lutgendorff; oudergeleding: dhr. M. Maartens, mw. D. Slijngaard, mw. M. Smiet; leerlinggeleding: mw. M. Issa, mw. A. Issa, dhr. R. Naab
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon mw. Heleen de Jong (te bereiken via
06-25024555 of info@heleendejongadvies.nl)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 22-06-2013)


jaarverslagen

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014-2015