De Cedergroep

De Cuserstraat 1
1081 CK Amsterdam
(020) 545 69 10
www.cedergroep.nl

denominatie protestants-christelijk
bestuurders dhr. Marcel van der Knaap (ad interimvoorzitter College van Bestuur)
toezichthouders mw. Roeleke Vunderink (voorzitter), dhr. Douwe Lodewijk MBA, dhr. Hassan Bettani RA (vice-voorzitter), dhr. Ad Poppelaars (lid op voordracht GMR), mw. Diny Roodvoets
leden gmr dhr. Simon Oosterbeek (voorzitter); oudergeleding: mw. Brenda de Kort (HWC), mw. Patricia Overing (HLZ), dhr. Houssain Sahmi (HLW); leerlinggeleding: dhr. Thomas Rous (HWC), 2 vacatures; personeelsgeleding: dhr. Brian van Eijk (VLC), dhr. Wouter Essink (CSB), mw. Maaike Hoogesteijn (HLZ), mw. Patienta Assen (HLW), dhr. Theo van den Berg (CSB, lid vanuit Onderwijs Ondersteunend Personeel)
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
externe vertrouwenspersoon mw. Heleen de Jong (te bereiken via
06-25024555 of info@heleendejongadvies.nl)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 06-04-2017)


jaarverslagen

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013