De Cedergroep

De Cuserstraat 1
1081 CK A msterdam
(020) 545 69 10
www.cedergroep.nl

denominatie protestants-christelijk
bestuurders dhr. Duco Adema (voorzitter College van Bestuur)
toezichthouders mw. Ingrig Verheggen (voorzitter), dhr. Hassan Bettani RA (vice-voorzitter), dhr. Douwe Lodewijk MBA, mw. Mariƫtte Meulman, dhr. Ad Poppelaars (lid op voordracht GMR)
leden gmr Maaike Hoogesteijn (HLZ), voorzitter;

Personeelsgeleding:
Patienta Assen (HLW), lid personeelsgeleding;
Julian van Batenburg (HWC), lid personeelsgeleding;
Wouter Essink (CSB), lid personeelsgeleding;
Steven Lameris (VLC), lid personeelsgeleding;
Theo van den Berg (CSB), lid vanuit Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP);

Oudergeleding:
Patricia Overing (HLZ), lid oudergeleding;
Houssain Sahmi (HLW), lid oudergeleding;
Susan Zandbergen (CSB) lid oudergeleding;

Leerlinggeleding:
Alexander Bosker (HLZ), lid leerlinggeleding;
Tom Piena (VLC), lid leerlinggeleding;
Robin Rood (CSB), lid leerlinggeleding.
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
externe vertrouwenspersoon mw. Heleen de Jong (te bereiken via
06-25024555 of info@heleendejongadvies.nl)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 06-04-2017)


jaarverslagen

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017