ZAAM

Dubbelink 2
1102 AL A msterdam zuidoost
(020) 705 96 00
www.zaam.nl

denominatie interconfessioneel
bestuurders mw. Barbara Dijkgraaf (voorzitter) dhr. Redmer Kuiken
toezichthouders mw. Els Verhoef (voorzitter), dhr. Peter-Paul Witte (vicevoorzitter), dhr. Ton Kallenberg, mw. Esther Spetter, mw. Marian Spier
leden gmr personeelsgeleding: dhr. Jan Geurts (voorzitter), dhr. Christiaan Visser (vicevoorzitter), dhr. Guus Hoonhout (secretaris), mw. Marianne Viersma, Kees Buskermolen (Huygens College), mw. Patricia Ligthart; oudergeleding: mw. Kati Varkevisser, dhr. Kees Fenenga, dhr. Jan Erik Burger; leerlinggeleding: dhr. Lucas Kluft, mw. Qichell Selomi Hasselbaink, mw. Nisrine el Bahri
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 17-09-2013)


jaarverslagen

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013

jaarverslag 2012

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017