[naam school] Wellantcollege Sloten [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-g [adres] Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS Amsterdam, (020) 619 02 55 [contact] mw. K. Verbruggen (zorgcoördinator), dhr. M. Kroon en dhr. F. Koehorst (schoolleiders) [website] www.wellant.nl [schoolbestuur] Stichting Wellant (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] onderbouw: ict, techniek, kunst & cultuur; groene praktijkvakken: koken, bloemschikken, dierverzorging, plantenteelt; competenties: plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan, kwaliteit leveren, leren, samenwerken en overleggen [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 417, 92% uit Amsterdam, 7% uit Haarlemmermeer [schoolgebouw] modern gebouw aangepast aan onderwijsconcept [bereikbaarheid] tram 1 [veiligheid] kluisjescontrole [kantine] gezonde school kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x19 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-t (met en zonder lwoo) [leerlingzorg] remedial teacher, leerlingbegeleider, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; dyslexie: extra tijd bij toetsen, grote letters, software (ook bij leren vreemde talen) [EXTRA] [buitenschools] schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen [excursies] werkweken, Walibi [ouderbijdrage] 197 euro (inclusief werkweek eerste leerjaar 135 euro, overige kosten 15 euro, exclusief themaklassen 85 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-(g)t zwak (per 24-01-2014) [leerlingoordeel 2015-2016] 5,7 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2015-2016] 6,0 (aanrader 5,3) [open dagen]