[naam school] Het Amsterdams Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam, (020) 574 77 44 [contact] dhr. R. Winkel (afdelingsleider 1e klassen), dhr. H. Tennekes (rector) [website] www.amsterdamslyceum.nl [schoolbestuur] Het Amsterdams Lyceum (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 augustus 2010 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: basis natuurwetenschappen, muziek, informatiekunde, projecten (filosofie, geschiedenis stad Amsterdam, kunst, muziekgeschiedenis), versterkte talen (Spaans, Engels, Italiaans, Chinees); bovenbouw: extra Frans; examenvakken: filosofie, handvaardigheid, informatica, management & organisatie, tekenen, Natuur, Leven en Technologie (NLT), Spaans, wiskunde C, wiskunde D; certificaten: DELF (Frans), Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), Cambridge Certificate of Proficiency in English, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1086, 83% uit Amsterdam, 5% uit Amstelveen [schoolgebouw] gerenoveerd monumentaal gebouw, glas-in-loodramen, ondergrondse gymzaal, sportvelden op Olympiaplein, nieuwe kantine [bereikbaarheid] tram 2, bus 15, 145, 170, 172 [veiligheid] anti-pestprotocol [kantine] broodjes en eenvoudige snacks [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 6x29 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] versterkte talenklassen (uitbreiding van de reguliere VWO-opleiding), gymnasium begint in tweede leerjaar [huiswerk] deelname huiswerkklas mogelijk [studiebegeleiding] taal- en rekenondersteuning, inloopspreekuur, studie-uren onder toezicht bij onvoldoendes (klas 4 en 5) [leerlingzorg] screening: taal en rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, examenvrees (bovenbouw); dyslexie: ondersteuningswerkgroep dyslexie en dyscalculie, extra tijd bij toetsen, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] muziekavond, pop & poëzieavond, toneelweek, sport- en artistieke interlyceale, muziekensemble, schoolkrant HALO, roeiclub Drietand, videoclub, fotoclub, etsclub, schaakclub, debatclub, theater- en dansklas (252 euro kosten) [excursies] werkweek in schoolbuitenhuis Wolkenland, theater, versterkte talen naar taalgebied, Romereis, uitwisselingen met (o.a.) New York, St. Petersburg, Sevilla, Praag, IJsland en Venetië [inzet leerlingen] opgeleide vertrouwensleerlingen [ouderbijdrage] 416 euro (inclusief werkweek Wolkenland 216 euro zonder korting, theaterklas 3e t/m 6e klas 260 euro extra, Fast Lane English of Corso Italiano 499 euro extra, Delf 320 euro extra, studiereizen en uitwisselingen hogere leerjaren van 166 euro tot 1074 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,6 (mening telt 6,9) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 8,5) [open dagen]