[naam school] Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam, (020) 662 79 83 [contact] dhr. E. Neter (leerjaarcoördinator 1e klassen), dhr. W. Vlakveld (rector) [website] www.hlz.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: future media, godsdienst, technasium, universalis vwo (sport, Nederlands, wiskunde, aarde & wereld, bèta, moderne vreemde talen en multimedia); bovenbouw: godsdienst, wiskunde C; examenvakken: bedrijfseconomie, filosofie, Spaans, tekenen; certificaten: Cambridge English, The International Award Program, DELF scolaire (Frans) [rooster] 08:30, 45 min (eerste jaar ook 90 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 933, 75% uit Amsterdam, 8% uit De Ronde Venen [schoolgebouw] monumentaal gebouw uit 1934 met veel glas-in-loodramen [bereikbaarheid] tram 5, 24, bus 65 en schoolbus 512 Abcoude [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] broodje gezond, verse jus d'orange [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 vwo (atheneum), 1x28 vwo (universalis) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] huiswerkcontrole, indien regelmatig niet gemaakt huiswerk onder toezicht (HOT-klas) [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: taal, rekenen, Engels; dyslexie: signaleringstoetsen, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] sportevenementen, toneeluitvoeringen, muziekavonden, schoolfeesten, schoolkrant Helycon, actie goed doel [excursies] museum, theater, brugklaskamp Egmond, uitwisseling (met Frankrijk en Duitsland), Rome, Londen, Parijs, Berlijn of Barcelona [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 149 euro (inclusief schoolongevallenverzekering en sommige leermiddelen, exclusief excursies en overige kosten, kosten buitenlandreis bovenbouw 385 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 6,8) [open dagen]