[naam school] College de Meer (CDM) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam, (020) 694 52 03 [contact] dhr. J. Elzendoorn (adjunct-directeur), dhr. M. El Marzguioui (locatie-directeur) [website] www.demeer.org [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentieontwikkeling [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: Nederlands+, ICT, levensbeschouwelijke vorming, mens en maatschappij, beeldende vorming, muziek, dans; examenvakken: dienstverlening en producten [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 515 (+), 91% uit Amsterdam, 7% uit Diemen [schoolgebouw] onderbouw op Radioweg met per leergebied (verwante vakken) gegroepeerde lokalen, bovenbouw in nieuwbouw Lavoisierstraat [bereikbaarheid] tram 9, bus 40 en 65 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, steekproeven gebruik sociale media [kantine] bolletje hamburger, pistolet gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] les door kleine groep docenten (kernteams), zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] huiswerkbegeleiding (op verzoek of aanwijzing mentor) [studiebegeleiding] pluslessen Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie [leerlingzorg] onderwijshulpverlener, verzuimbegeleiding GGD; screening: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen; training: sociale vaardigheid [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schoolfeest, workshops, aandacht verschillende (religieuze) vieringen [excursies] kennismakingskampen Heino en Overasselt, watersportdag Sloterplas, schaatsen Jaap Eden baan, museum, historische stadswandeling [inzet leerlingen] leerlingenraad evalueert jaarlijks pestbeleid [ouderbijdrage] 159 euro (inclusief meerdaagse excursie) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,3 (mening telt 5.4) [ouderoordeel 2016-2017] 8,2 (aanrader 8,3) [open dagen]