[naam school] Bindelmeer College (BMC) [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam, (020) 699 02 21 [contact] dhr. K. el Azzouzi (teamleider onderbouw), dhr. K. Buijtelaar (directeur) [website] www.bindelmeercollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [sectoren] economie (administratie, consumptief, handel en verkoop, mode en commercie), techniek (transport en logistiek), zorg en welzijn (uiterlijke verzorging, verzorging); intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: dans, voetbalklas, omgangskunde, informatiekunde, koken of mediavormgeving, carrousel vakken; bovenbouw: keuzevakken in de leefwereld (Goud Geld, Mooi & Modieus, Mens & Medisch, Uitzinnig Uit) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 480, 94% uit Amsterdam [schoolgebouw] gerenoveerd schoolgebouw (2011), gymzaal, sportvelden vlakbij, meetingpoint voor buurtopdrachten, aanbod voor buurtbewoners en ouders: Nederlandse taal- en computerlessen, spreekuren opvoedhulp en maatschappelijk werk [bereikbaarheid] bus 44, metro 53 halte Venserpolder, 50 of 54 halte Strandvliet [veiligheid] videobewaking, surveillance [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 5x18 vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x23 vmbo-t (met en zonder lwoo) [huiswerk] minimaal huiswerk tot vierde leerjaar, bij onvoldoendes huiswerk onder begeleiding na schooltijd [studiebegeleiding] mentor, loopbaanbegeleider, extra taal en rekenen [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: competenties, beroepsinteresse; training: faalangstreductie, omgaan met boosheid, leren leven, leren leren; dyslexie: remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, atletiekdag [excursies] Tropenmuseum, theater, beroepenbeurs RAI, bedrijfsbezoeken, bliksem- en snuffelstages, schoolreis Heino, Parijs, Barcelona [ouderbijdrage] 115 euro (kennismakingskamp brugklas, kostenindicatie excursie 2e leerjaar 60 euro, kostenindicatie buitenlandreizen jaar 3 en 4 tussen 170 en 350 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k voldoende, vmbo-t geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 7,1 (mening telt 6,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,8 (aanrader 8,3) [open dagen]