[naam school] Tobiasschool [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // tussenvoorziening [adres] Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam, (020) 579 72 95 [contact] mw. Anna Dekker (zorgco├Ârdinator), dhr. Frank Bronkhorst (schoolleider) [website] vo.tobiasschool.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] voorrang voor vrijeschoolleerlingen, broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en\of ondersteuningsbehoefte, intake-gesprek, voor schoolwisselaars gelden aanvullende voorwaarden, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] vrije school, kleinschalig [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC), technologie en commercie (TC) [bijzonderheden] onderbouw: ict, sociale vaardigheden, burgerschapskunde, sterrenkunde, beeldende vorming, textiel, theaterbezoek, koken, gereedschapsleer, grafische techniek, hout- en metaalbewerken; bovenbouw: werken in de kantine, dienstverlening & producten, houtbewerking, metaalbewerking, textiele werkvorming, grafische technieken, sectorvaardigheden, persoonlijk portfolio [rooster] 08:45, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 167, 83% uit Amsterdam, 9% uit Amstelveen [schoolgebouw] (ver)nieuwbouw [bereikbaarheid] tram 2, bus 15, 23 en metro 50 [veiligheid] veiligheidsco├Ârdinator, pauzewacht [kantine] bapao, salade [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met lwoo) [huiswerk] drie dagen per week huiswerkondersteuning na schooltijd [studiebegeleiding] bijles Nederlands, Engels, wiskunde en economie [leerlingzorg] individueel handelingsplan, remedial teacher, orthopedagoog, eventueel externe kunstzinnige- en bewegingstherapeut (euritmie); training: faalangstreductie, sociale vaardigheid [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schaatsen, zeilen [excursies] introductiekamp, Artis, theater, Scheepvaartmuseum, vervolgopleiding, bedrijf, jaarlijkse schoolreis [inzet leerlingen] leerlingen werken in de kantine [ouderbijdrage] 125 euro (kosten voor introductiekamp/ brugklas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 7,6 (mening telt 7,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,7 (aanrader 9,4) [open dagen]