[naam school] Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam, (020) 642 39 02 [contact] dhr. V. Renooy (teamleider eerste klassen), dhr. T. Verheul (rector) [website] www.csb-amsterdam.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] voorrang voor leerlingen uit kopklas op CSB, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend en ontwikkelingsgericht projectonderwijs [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, muziek, Millennium Skills (Technologisch Design, Grafisch Design, Junior Business School), gecertificeerde Vecon Business School (aandacht voor ondernemerschap); examenvakken: bedrijfseconomie, tekenen, Spaans [rooster] 08:30, 50 min (afgewisseld met blokuren van 100 minuten) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 813 (+), 85% uit Amsterdam, 7% uit Amstelveen [schoolgebouw] rijksmonument uit 1963, twee nieuwe vleugels in 2009, aan het water, gymzalen en fitnessruimte, muzieklokaal, muziekstudio [bereikbaarheid] tram 5, metro 51 en bus 165, 199, 463, 612, 754 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, surveillance, pestproject [kantine] ontbijt, broodjes gezond en warme pistoletjes met kaas [BRUGPERIODE] [indeling] brugklas voor vmbo-t, vmbo-t/havo en havo een jaar, brugklas voor havo/vwo en vwo twee jaar; 1x28 vmbo-t, 2x28 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 1x28 havo/vwo en 1x28 vwo [huiswerk] in school door huiswerkinstituut Moll (15 euro per middag) [studiebegeleiding] steunles rekenen, taalbeleid (woordenschatverwerving, leesstrategie, remedial teacher, taalteam) [leerlingzorg] focus time voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD; screening: Diataal- en Diacijferonderzoek; training: faalangstreductie, examen; dyslexie: remedial teacher, aangepast lesmateriaal [EXTRA] [buitenschools] Topscore: basketbal, flag footbal, streetdance, Topscore Fit; American Football schoolteam de CSB Eagles (kosten 300 euro); Erasmus+ (thematische samenwerking met Europese scholen), sterrenkundeclub in de sterrenkoepel op het dak van de school, webdesign (kosten 200 euro); podiumactiviteiten: lunchconcerten, muziekavond, talentenwedstrijd [excursies] museumbezoek of stadsbezoek, brugklaszeilkamp, bestemmingen werkweken Ardennen, Barcelona, Berlijn, Madrid, Praag [inzet leerlingen] schoolwacht: speciaal opgeleide (derdejaars) leerlingen spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag; Jongerenrechtbank (leerlingen die kleine vergrijpen van andere leerlingen behandelen) [ouderbijdrage] 424 euro (inclusief inkomensafhankelijke bijdrage van maximaal 160 euro, brugklaskamp 170 euro en schoolkosten 93,50 euro; exclusief borg schoolboeken 75 euro, werkweek 3e klas mavo 295 euro, buitenlandse werkweek bovenbouw havo/vwo Praag, Barcelona of Madrid 470 ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 6,4) [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen]