[naam school] Comenius Lyceum Amsterdam [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Jacob Geelstraat 38, 1065 VT Amsterdam, (020) 614 03 05 [contact] dhr. Marouane Aabachrim (afdelingsleider onderbouw), dhr. Freek op 't Einde (rector) [website] www.comeniuslyceum.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, econasium [bijzonderheden] onderbouw: mediawijsheid, levensbeschouwing, muziek, beeldende vorming, maatwerkuren; bovenbouw: O3 (onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen); examenvakken: muziek, handvaardigheid, maatschappijwetenschappen, informatica, wiskunde C [rooster] 08:45, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 741 (+), 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] gerenoveerd schoolgebouw (2018), toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling [bereikbaarheid] tram 1, 17, metro 50, bus 18, 62 en 63 [veiligheid] kluisjescontrole, Ghostbuster-software voor veilig gebruik sociale media en voorkomen cyberpesten [kantine] gezonde kantine met warme lunch [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x26 havo en havo/vwo, 2x26 vwo (atheneum) [bijzonderheden] inzet, zelfwerkzaamheid en gedrag op rapport; plaatsgarantie binnen schoolbestuur indien overstap noodzakelijk [huiswerk] leerlingen klas 1 en 2 dagelijks verplicht uur huiswerkbegeleiding, 1 dag door mentor, 4 dagen door studenten (doorgaans leraar in opleiding en oud-leerling Comenius) [studiebegeleiding] extra lesuren basisvaardigheden taal en rekenen, eerste klas rekenmachinevrij om hoofdrekenen te stimuleren, in mentorles training studievaardigheden (Breingeheimen) [leerlingzorg] screening: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst; training: herkennen en voorkomen van pesten en cyberpesten (klas 1 en 2), faalangstreductie (klas 2), diversiteitstraining (klas 3), sociale vaardigheden (klas 1t/m3); dyslexie: protocollen dyslexie en dyscalculie, extra taal en rekenen, dyslexiekaart, dyscalculiekaart, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] schoolfeest [excursies] Artis, Hortus Botanicus, lessen bij de Krakeling, internatioanel wedstrijden Inespo, Tweede Kamer, Concertgebouw, muziek en theaters,Texel, waterleidingduinen, Duisburg, Barcelona, Rome [inzet leerlingen] leerlingenparlement (klassenvertegenwoordigers) adviseert leerlingenraad [ouderbijdrage] 130 euro (exclusief excursies hogere leerjaren, Texel 165 euro, Duisburg 30 euro, Barcelona leerjaar 4 400 euro en Rome leerjaar 5 450 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,3 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2016-2017] 6,7 (aanrader 6,0) [open dagen]