[naam school] Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-g [adres] Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam, (020) 636 95 91 [contact] dhr. F. Lammerse (teammanager 1e klas), dhr. T. Remmers (directeur) [website] www.abcnoorderlicht.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kennisoverdracht en zelfstandigheid [sectoren] zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] onderbouw: beeldende vorming, nieuwsbegrip, informatica, talentuur, verzorging, drama, carrousel met vijf beroepsroutes; bovenbouw: sector zorg & welzijn met drie beroepsroutes (fancy fashion, excellent events en human health), sector economie & ondernemen met twee beroepsroutes (cash & catering of building business); gecertificeerde sportactieve school [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 417 (+), 96% uit Amsterdam, 3% uit Landsmeer [schoolgebouw] nieuwbouw (2017, architecten Michael Bol, Ivo van den Thillart, MVBDA), overdekte 'plaza' als ontmoetingsplein met daaromheen praktijklokalen, boven theorielokalen [bereikbaarheid] loopafstand vanaf metrostation Noord, metro 52 [veiligheid] vier conciërges, pestprotocol, geen foto’s of filmpjes [kantine] gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum, fruitsalade, gezonde broodjes, koud watertap [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x18 vmbo-b (met lwoo), 1x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 3x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x20 vmbo-k (met en zonder lwoo) [huiswerk] wekelijks uur huiswerkklas en studievaardigheden in lesrooster eerste leerjaar [studiebegeleiding] ondersteuning Nederlands en rekenen [leerlingzorg] remedial teacher, orthopedagoog, pime-docent (partners in minderheden educatie); screening: taalzwakke leerlingen; training: faalangstreductie, agressieregulatie; dyslexie: dyslexie-, taalontwikkelingsstoornis- (tos) of dyscalculiekaart [EXTRA] [buitenschools] Topscore [excursies] schoolkamp in eerste en derde leerjaar [inzet leerlingen] leerlingenraad [ouderbijdrage] 1 euro (de schoolgids vermeldt dat voor activiteiten waar de school geen vergoeding voor ontvang van de overheid een bijdrage wordt gevraagd, zonder zoals wettelijk verplicht te melden dat dit vrijwillig is en zonder een indicatie te geven van de bedragen) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,8 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,5 (aanrader 8,7) [open dagen]