[naam school] Bernard Nieuwentijt College (BNC) [soort onderwijs] vmbo-t // havo-kansklas // havo // vwo (atheneum) [adres] Pierebaan 5, 1141 GV Monnickendam, 029 965 83 83 [contact] dhr. Raymond Weijgertse (directeur) [website] bernardnieuwentijtcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: havo & vwo t/m klas 3 (doorstromen naar andere school), muziek, theater, cultuur & filosofie; examenvak: beeldende vorming; UNESCO-thema's: vrede & mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzaamheid [rooster] 08:35, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] [schoolgebouw] kleinschalige in groen gelegen school [bereikbaarheid] bushalte Pierebaan [veiligheid] kluisjescontrole [kantine] broodjes, drinken, koek, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar [bijzonderheden] vwo alleen leerjaar 1 en 2, havo alleen leerjaar 1 t/m 3, daarna doorstroom naar andere school [huiswerk] verplicht voor leerlingen die door mentor worden opgegeven [studiebegeleiding] ondersteuningslessen begrijpend lezen en spelling (leerjaar 1 en 2), rekenen (alle leerjaren), extra ondersteuning Engels, bijles door vakleerkrachten [leerlingzorg] leerlingbegeleider; training: aanleren sociale vaardigheden, begeleiding bij faalangst en rouwverwerking; dyslexie: protocol, coördinator [EXTRA] [excursies] introductiekamp Texel, werkweken Oostenrijk, Ardennen en Londen [ouderbijdrage] 70 euro (inclusief culturele excursies onderbouw, exclusief werkweek eerste jaar 150 euro, werkweken tweede tot met vierde klas 295 tot 385 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo en vwo geen gegevens [leerlingoordeel 2015-2016] 6,4 (mening telt 6,3) [ouderoordeel 2015-2016] 7,2 (aanrader 7,9) [open dagen]