[naam school] Amstelveen College [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen, (020) 303 99 99 [contact] mw. Anke de Peuter-van der Veen (rector-bestuurder) [website] www.amstelveencollege.nl [schoolbestuur] Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Amstelveen (openbaar) [toelating] vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kennis- en vaardighedengericht [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (grafische techniek) [bijzonderheden] plusprofielen: sport, expressie, b├Ętatalent, ondernemerschap; onderbouw: informatica, handvaardigheid, drama, muziek, digikunde, sport en ori├źntatie, modulair ondersteuningsprogramma kernvakken; examenvakken: Spaans, bewegen, sport & maatschappij (BSM), wiskunde D, tekenen; certificaten: Cambridge English, DELE (Spaans) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1555 (+), 55% uit Amstelveen, 17% uit Aalsmeer, 6% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuw schoolgebouw geopend in september 2013 met ruime aula, sporthal, science laboratoria en drama- en muzieklokalen met aparte oefenruimtes [veiligheid] kluisjes, pestprotocol en aandacht voor cyberpesten [kantine] mix gezond en minder gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; mavo, mavo/havo, havo/vwo, atheneum, ACe-gymnasium [bijzonderheden] 30% leerlingen uit mavo/havo-brugklas stroomt door naar havo [huiswerk] een uur per dag [leerlingzorg] leerlingbegeleider; screening: taalvaardigheid en rekenvaardigheid; training: faalangst, examen, sociale vaardigheden; dyslexie: begeleiding leesstrategie, spelling en grammatica [EXTRA] [buitenschools] jaarlijks toneelstuk, om het jaar musical [excursies] reizen naar Europese steden, Romereis gymnasium [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 175 euro (mavo 105 euro, havo en vwo 175 euro, afhankelijk van keuzepakket) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,5) [ouderoordeel 2017-2018] 7,6 (aanrader 7,4) [open dagen]