[naam school] De nieuwe Havo [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] havo [adres] Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam, (020) 579 71 77 [contact] dhr. E. Varkevisser (teamleider onderbouw), dhr. R. van Bever (directeur a.i.) [website] www.denieuwehavo.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, zelfstandige havo met vernieuwend onderwijs [bijzonderheden] onderbouw: lifestyle informatics, major en minorstructuur, x-tijd (kunst en cultuur, ict, sport), steunles; examenvakken: tekenen, informatica [rooster] 08:30, 70 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 232 (+), 94% uit Amsterdam, 4% uit Landsmeer [schoolgebouw] ruim gebouw, binnenkant recent opgeknapt [bereikbaarheid] bus 38, 105 en 109, pont vanaf CS (Buiksloterweg) [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, hekken, surveillance [kantine] broodje gezond, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] drie jaar; 5x28 havo en havo/vwo [bijzonderheden] al in eerste jaar maar ook later in driejarige brugperiode opstroom mogelijk naar Hyperion Lyceum of andere school met atheneum [huiswerk] zoveel mogelijk op school, onder andere in mediatheek, 3 per week naschoolse huiswerkbegeleiding mogelijk door Over 't IJ [studiebegeleiding] steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: begrijpend lezen, spelling en rekenen; training: faalangstreductie; dyslexie: faciliteitenkaart, extra tijd bij toetsen, grootschrift, Daisyspeler, gebruik spellingcontrole toegestaan, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag, jaarlijkse debatmiddag, project vrijheid/onvrijheid (rond dodenherdenking en bevrijdingsdag), de jonge jury (leescampagne), theaterweek, junior toneelproductie met Toneelgroep Amsterdam, game-events, schoolfeest [excursies] studieweek Londen of Berlijn, excursies Muiderslot, Lille, Ilperveld [inzet leerlingen] leerlingenraad [ouderbijdrage] 90 euro (exclusief werkweek, exclusief laptop, aanschaf via school mogelijk voor 200 euro, de helft van de aanschafwaarde) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] nog geen gegevens (nieuwe school), alleen verwijzing naar nieuwe concept in inspectierapport over voorganger Bredero Lyceum, daarvan was kwaliteit havo zwak (per 21-01-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2016-2017] 6,9 (aanrader 6,1) [open dagen]