[naam school] Bredero Mavo [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo // tweetalig vmbo-t en tweetalig havo [adres] Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam, (020) 579 72 30 [contact] dhr. D. Koolmoes (contactpersoon brugklas), mw. T. Jegen (schooldirecteur) [website] www.brederomavo.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), beeldende vorming, techniek, informatietechnologie; bovenbouw: praktisch vak (groen); examenvakken: ict, media & design, tekenen, sport (LO2), informatica [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 276 (-), 96% uit Amsterdam, 3% uit Landsmeer [schoolgebouw] samen met mbo-opleidingen in nieuw schoolgebouw (2012), ict-laboratorium, Contact Punt voor de buurt [bereikbaarheid] bus (halte Buikslotermeerplein) 34, 37 , 38, 105, 109, 110, 118, 125, 311 [veiligheid] camera's, hekken, kluisjescontrole, surveillance [kantine] luxe broodjes, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; schooladviezen vmbo-t met en zonder lwoo en vmbo-t/havo: 3x24 mavo/havo, 3x24 tweetalig mavo/havo, 1x24 sportklas mavo/havo, 1x24 tweetalige sportklas mavo/havo [huiswerk] zoveel mogelijk tijdens de les [studiebegeleiding] keuzewerktijd uren voor probleemvakken, steunles voor rekenen en taal [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: lees- en spellingsproblemen, rekenen; training: faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid; dyslexie: dyslexiepas, extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingscontrole toegestaan, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, schaatsen, streetdance [excursies] Artis, Nemo, bezoek bedrijf of vervolgopleiding, werkweken eerste jaar in Nederland, derde jaar in Ardennen, vierde jaar in Berlijn, derde en vierde jaar skireis (facultatief) [ouderbijdrage] 200 euro (inclusief wendagen eerste klas 100 euro, werkweken derde en vierde klas 290 euro extra, wintersport derde en vierde jaar 480 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende (per 19-11-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,6) [open dagen]