[naam school] De Apollo [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo // tussenvoorziening (havo alleen onderbouw) [adres] Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam, (020) 644 83 57 [contact] mw. A. Groot (leerjaarcoƶrdinator onderbouw), mw. G. Heringa (directeur) [website] www.deapollo.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of met extra ondersteuningsbehoefte, toelatingscommissie beoordeelt of school aan ondersteuningsbehoefte kan voldoen door middel van dossieronderzoek, eventueel verder onderzoek of contact met basisschool, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig met extra zorg en ondersteuning [bijzonderheden] onderbouw: cultuur, Spaans, informatietechnologie; examenvak: tekenen [rooster] 08:45, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 230, 59% uit Amsterdam, 18% uit Amstelveen [schoolgebouw] gemoderniseerd overzichtelijk gebouw uit de jaren 80, rustige buurt, schoolpleinen rondom, gymzaal met klimwand, fitnesszaal [bereikbaarheid] tram 5, sneltram 51, bus 66, 170 en 171 [veiligheid] rust en structuur, kluisjescontrole, pestprotocol, voorlichting cyberpesten [kantine] tosti bruin brood, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 1x16 havo [bijzonderheden] eersteklassers lunchen in klaslokaal met mentor [huiswerk] huiswerkles mogelijk [studiebegeleiding] studie- en steunles, mentorles [leerlingzorg] remedial teacher, orthopedagoog, klassencoaches, Time-out-ruimte, verzuimbegeleiding GGD; training: sociale vaardigheid, agressieregulatie, Rots en Water; dyslexie: taalpas, Kurzweil software en Alpha Smart tekstverwerker [EXTRA] [buitenschools] Topscore [excursies] museum- en theaterbezoek, werkweek, schoolkamp [ouderbijdrage] 145 euro (inclusief 90 euro meerdaagse schoolreis brugklas, exclusief kosten laptop) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,6 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2017-2018] 7,7 (aanrader 8,2) [open dagen]