[naam school] Clusius College [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam, (020) 636 36 36 [contact] mw. M. de Haan (zorgcoördinator), dhr. P. Roelofs (directeur) [website] www.clusius.nl [schoolbestuur] Stichting Clusius College (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig met aandacht voor een groene wereld [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] onderbouw: mens en natuur, mens en maatschappij, voeding, dier, groen (plant), handvaardigheid, Spaans, infomedia; examenvakken: GROEN (groene keuzevakken) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 250, 90% uit Amsterdam, 4% uit Landsmeer [schoolgebouw] ruim en overzichtelijk gebouw, praktijklokalen, keuken, dierverblijven, tuin en kas [bereikbaarheid] bus 32, 33, 34, 38, 105 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, incidentenregistratie, pestprotocol, Positive Behavior Support (PBS) [kantine] duurzame en gezonde producten, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x18 vmbo-b en vmbo-b/k, 2x18 vmbo-k, 1x18 vmbo-(g)t (alle schooladviezen met en zonder lwoo) [huiswerk] huiswerkbegeleiding door mentor [studiebegeleiding] steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde, vakhulpuren, loopbaanbegeleider [leerlingzorg] orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie en weerbaarheid (Rots en Water); dyslexie: dyslexiekaart, extra ondersteuning bij dyscalculie [EXTRA] [buitenschools] Topscore, museum, theater, burgerschapsstage 2de jaar, beroepsstage 3de en 4de jaar [excursies] werkweek Heino [ouderbijdrage] 244 euro (inclusief kluisverhuur en kluispas, werkweek Heino brugklas 120 euro, sportgroep 50 euro, vrijwillige ouderbijdrage 56 euro, exclusief borg schoolboeken 75 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,4 (mening telt 6,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,0 (aanrader 8,4) [open dagen]