Catamaran

oecumenisch | regulier

137 leerlingen (2018-2019)
246 leerlingen (2017-2018)
269 leerlingen (2016-2017)
291 leerlingen (2015-2016)
230 leerlingen (2014-2015)
222 leerlingen (2013-2014)
218 leerlingen (2012-2013)
335 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
313 leerlingen (2009-2010)
310 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bentinckstraat 78
1051 GN Amsterdam
telefoon (020) 684 02 00
email info.catamaran@amosonderwijs.nl
website www.decatamaran.eu/index.php
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Fagelstraat 85
1052 GA Amsterdam
(020) 8915220

Onderwijs

beschrijving De Catamaran is een oecumenische buurtschool waar de wortels liggen in de protestants-christelijke traditie. Alle kinderen zijn welkom ongeacht hun cultuur en religie. De Catamaran is een school waar goed basisonderwijs wordt geboden, waar de focus wordt gelegd op Kunst & Cultuur en Wetenschap & Techniek.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte in 2013-2014 13 groepen; gemiddeld 17 leerlingen per groep
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT werken met Chromebooks methode: Gynzy, Squla, Bas gaat digitaal, Zuid Vallei, Rekentuin
leerlingzorg anti-pestco├Ârdinator, remedial teacher, gedragsspecialist
vreemde talen Engels, vanaf groep 5, Take it Easy
lesmethoden Lijn 3, Estafette, Tekstverwerken, Nieuwsbegrip, Staal, Pennenstreken, Klinkers, Alles Telt, Getal en Ruimte, Onderzoekend leren, Speurtocht, De Blauwe Planeet, Natuniek, Veilig Verkeer Nederland,
meer- en hoogbegaafdheid Leerlab vanaf groep 5
taalontwikkeling Fonemisch bewustzijn, Kleuterplein
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht handvaardigheid, methode: Moet je doen, Wonderwel (W&T),
religie en rituelen zomerfeest
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, Hart en Ziel vragenlijst
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 23-07-2019