Catamaran

oecumenisch | regulier

269 leerlingen (2016-2017)
291 leerlingen (2015-2016)
230 leerlingen (2014-2015)
222 leerlingen (2013-2014)
218 leerlingen (2012-2013)
335 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
313 leerlingen (2009-2010)
310 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bentinckstraat 78
1051 GN Amsterdam
telefoon (020) 684 02 00
email info.catamaran@amosonderwijs.nl
website www.decatamaran.eu/index.php
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Rombout Hogerbeetsstraat 109
1052 VW Amsterdam
06-20467633

Onderwijs

beschrijving De Catamaran is een oecumenische buurtschool waar goed onderwijs wordt gegeven in een prettige, veilige omgeving en waar veel aandacht is voor kunstzinnige oriëntatie. Het motto van de school is: ''samen het beste uit jezelf halen.''
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte in 2013-2014 13 groepen; gemiddeld 17 leerlingen per groep
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT computerles (verschillende methoden), computers en digitaal schoolbord in elk lokaal
leerlingzorg anti-pestcoördinator, OuderKindAdviseur, vertrouwenspersoon, remedial teacher
vreemde talen Engels, vanaf groep 5, Take it Easy
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Staal, Zuid-Vallei, Zelfstandig Spellen, Spelling in de lift, Nieuwsbegrip, Blits, Alles Telt, Kleuterplein, Cijferend bewustzijn, Speurtocht, De Blauwe Planeet, Natuniek
meer- en hoogbegaafdheid Leerlab (plusklas), Plustaak,Taaltoppers
taalontwikkeling Fonemisch bewustzijn
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, cultuurcoördinator, kunstzinnige vorming (methode: Moet je doen), keuzeklussen, leerlijn Wonderwel (W&T), bezoek musea, theater en muziekschool
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, leerling mediators, protocol nieuwe media, contactpersonen veiligheid en vertrouwenspersonen, gedragsprotocol, taakspel
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018