De Avonturijn

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

137 leerlingen (2014-2015)
141 leerlingen (2013-2014)
145 leerlingen (2012-2013)
180 leerlingen (2011-2012)
193 leerlingen (2010-2011)
201 leerlingen (2009-2010)
187 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Rustenburgerstraat 236-238
1073 GK Amsterdam
telefoon (020) 676 78 99
email avonturijn.info@askoscholen.nl
website www.avonturijnschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving
groepsindeling
groepsgrootte
roostertype onbekend
leerlingzorg schoolmaatschappelijk werker

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 48,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018