De Avonturijn

rooms-katholiek | regulier

95 leerlingen (2018-2019)
101 leerlingen (2017-2018)
111 leerlingen (2016-2017)
129 leerlingen (2015-2016)
137 leerlingen (2014-2015)
141 leerlingen (2013-2014)
145 leerlingen (2012-2013)
180 leerlingen (2011-2012)
193 leerlingen (2010-2011)
201 leerlingen (2009-2010)
187 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Rustenburgerstraat 236
1073 GK Amsterdam
telefoon (020) 676 78 99
email avonturijn.info@askoscholen.nl
website www.avonturijnschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Op de Avonturijn bieden zij alle kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen tot wie ze willen zijn. De school zet het kind centraal, de behoeften, talenten en brede ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 4 en 5 gemengd, groep 6 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 8:45
eindtijd lange dag 14:30
ICT Snappet
leerlingzorg dyslexiespecialist, rekenco├Ârdinator, pestco├Ârdinator, woordenschatco├Ârdinator
taalontwikkeling taalklas
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 48,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 31-08-2019