De Poseidon

oecumenisch | dalton en nieuwe media

446 leerlingen (2016-2017)
430 leerlingen (2015-2016)
353 leerlingen (2014-2015)
350 leerlingen (2013-2014)
162 leerlingen (2012-2013)
71 leerlingen (2011-2012)
24 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Frans Zieglerstraat 7
1087 HN Amsterdam
telefoon (020) 416 72 38
email info@deposeidon.nl
website www.deposeidon.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Poseidon is een oecumenische dalton school. Kinderen met andere religieuze overtuigingen dan het christendom zijn welkom. Nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen staan centraal in het dalton onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT ICT gebruik in alle groepen met internet protocol, leren programmeren
leerlingzorg internbegeleider, vertrouwenspersoon,
vreemde talen engels van groep 1 tot en met groep 8, Take it easy
meer- en hoogbegaafdheid is een Amos unIQ school waar voltijd basisonderwijs wordt gegeven aan hoogbegaafde kinderen, voor groep 1 en 2 zijn er plusklassen
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking met theaterschool TIJ
burgerschap en sociale veiligheid werkt met lijsten van Scol om sociale veiligheid en welbevinden te onderzoeken
overige bijzonderheden schoolmelk en schoolfruit mogelijk in groep 1 en 2

Opvang

nso aanbieder Partou, Unikids, KidsArt en De kleine wereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 80,- (voor tweede kind 70.- euro en voor derder kind 60,- euro, voor kinderen die het Amos unIQ programma volgen vraagt de school 225,- euro bovenop de reguliere bijdrage)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018