Al Yaqoet

islamitisch | regulier

230 leerlingen (2014-2015)
203 leerlingen (2013-2014)

Contact

adres Wildrijkstraat 2
1024 CL Amsterdam
website https://www.as-siddieq.nl/locaties/alyaqoet/
bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)

Onderwijs

beschrijving De Al Yaqoet ziet het als haar opdracht om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan moslimkinderen van alle nationaliteiten en aan een ieder, die zich kan vinden in de uitgangspunten van de school. De school gaat uit van een jaarklassensysteem, waarbij zij uitgaat van adaptief en passend onderwijs: dat is onderwijs, dat zo goed mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat elk kind de kansen krijgt die het nodig heeft. Onderwijs en opvoeding zijn beide belangrijke componenten binnen de school. De opvoeding wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en normen vanuit de islamitisch belevingswereld (zoals die zijn opgeschreven in de Koran en overgeleverd in de Soennah) en de waarden die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn geformuleerd.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:00 (vrijdag)
leerlingzorg intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkster
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Real English
huiswerk in groep 8
lesmethoden Piramide (kleuterklassen), Veilig Leren Lezen, Taalleesland, Woordspoor, Rekenrijk, Pennenstreken, Wijzer door de Wereld/Tijd/Natuur, Wijzer door het Verkeer
religie en rituelen school viert Islamitische feestdagen en tradities, dohrgebed (vanaf groep 4), godsdienstlessen op basis van islamitische principes
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, leerlingmediatoren
overige bijzonderheden Jump-in school

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leekracht
kosten tso (geen kosten verbonden)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 50,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-07-2019