Al Jawhara

islamitisch | regulier

357 leerlingen (2018-2019)
355 leerlingen (2017-2018)
383 leerlingen (2016-2017)
335 leerlingen (2015-2016)
297 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Sumatraplantsoen 15
1095 HW Amsterdam
telefoon (020) 616 89 23
email info@as-siddieq.nl
website www.as-siddieq.nl
bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA)

Dependance
Ambonplein 59
1049 PW Amsterdam

Onderwijs

beschrijving Al Jawhara is een islamitische basisschool. Op de school heerst een islamitisch klimaat. Ook wordt samenwerking en van elkaar leren belangrijk gevonden bij het bieden van onderwijs. De school staat voor een open vorm van communicatie, op basis van gelijkwaardigheid: “Ik ben oké, jij bent oké”.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 27
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (vrijdag)
leerlingzorg binnen de school zijn verschillende specialisten aanwezig, zoals; onderwijsassistenten, intern begeleider, ouder- en kind adviseur, ambulante begeleiders. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen onderwijs dat afgestemd is op hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Stepping Stones Junior
huiswerk in alle groepen
lesmethoden Piramide, Wereld in Getallen, Logo 3000, Veilig Leren Lezen, Taalactief, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Blits
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Zwemles vanaf groep 5
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoördinator, projecten de Rode Loper
religie en rituelen school viert Islamitische feestdagen en tradities, niet-islamitische feesten worden wel benoemd maar niet gevierd
burgerschap en sociale veiligheid deelname vreedzame school, Hart en Ziel

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) onbekend
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (tussen de 35 en 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019