De Ontplooiing

openbaar | 04NT (Steve JobsSchool)

132 leerlingen (2016-2017)
100 leerlingen (2015-2016)
51 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres August Alleb├ęplein 17
1062 AA Amsterdam
telefoon 084883 33 08
email info@deontplooiing.nu
website www.deontplooiing.nu
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De school gaat vanaf het schooljaar 2017-2018 op in de OBS De Toekomst. De Ontplooiing is een Steve JobsSchool, die als doel heeft kinderen te helpen hun eigen talenten maximaal te ontwikkelen, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere leven. De school tracht te laten zien dat onderwijs dat in technologisch opzicht de ontwikkelingen bijhoudt, er beter in slaagt de opdracht van het primair onderwijs te vervullen dan onderwijs dat zich conformeert aan routines en folklore.
groepsindeling verticaal samengestelde stamgroepen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag, vrijdag)
leerlingzorg Het onderwijs is erg individueel gericht waardoor de school extra goed om kan gaan met extra zorg en extra ondersteuning kan bieden.
vreemde talen vanaf de kleuters leren kinderen Engels, veel apps en websites zijn in het Engels
lesmethoden Nieuwsbegrip, Rekenrijk, Rekentuin (digitaal), Squla (digitaal), Math (digitaal), Muiswerk (digitaal), Khan Academie (digitaal), educatieve applicaties op de iPad
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verdiepingsstof
religie en rituelen geen viering algemene feesten, een keer per jaar Gameday
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) lunch met leerkracht en daarna verschillende activiteiten
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 21-08-2019