Schoolbestuur

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, neemt besluiten over geld en bepaalt wie er tot directeur of rector wordt benoemd. Daarnaast speelt het schoolbestuur een rol als jij en je ouders een verschil van mening met school hebben. Dan is het schoolbestuur een soort scheidsrechter. In het schoolbestuur zitten meestal mensen die verstand hebben van geld en personeelskwesties. Of mensen van de gemeente bijvoorbeeld.