Schoolgids

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

In de schoolgids staan de uitgangspunten en doelstellingen van een school, de manier van lesgeven, de lestijden en vakantieroosters. Er staat of de school speciale programma’s heeft voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, of voor bijvoorbeeld topsporters, hoogbegaafde leerlingen, tweetalig onderwijs aanbiedt, of muziek en dans. Als je je inschrijft op een school krijg je een schoolgids. Maar jij en je ouders kunnen er ook eerder om vragen. Dan kun je de informatie gebruiken bij het kiezen van een school.