Schorsing en verwijdering in het kort

Als je problemen maakt op school, kan je voor maximaal één week de toegang tot de school ontzegd worden. Als het schoolbestuur vindt dat je de veiligheid van anderen in gevaar hebt gebracht, mogen ze je direct – zonder waarschuwing – schorsen. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer je herhaaldelijk schoolregels overtreedt, kun je pas worden geschorst nadat school met jou en je ouders heeft gepraat. Aansluitend sturen ze je vaak een brief waarin ze dit besluit bekendmaken. Bij schorsing langer dan één dag moet school de Onderwijsinspectie op de hoogte brengen.

Ga je je niet beter gedragen na een schorsing, of heb je een ernstig strafbaar feit gepleegd, dan kun je definitief van school worden gestuurd. Onder voorwaarde dat er een andere school is die je toelaat. Voordat school je verwijdert, moeten ze hierover met jou (en je ouders, als je zelf jonger bent dan 18 jaar) tenminste één gesprek hebben gevoerd. Ook moet school overleg voeren met de Onderwijsinspectie. Je kunt nooit tijdens het schooljaar van school worden verwijderd omdat je schoolprestaties onvoldoende zijn, wel aan het einde van het schooljaar.

Meer info

Een uitgebreidere beschrijving van praktische zaken rond schorsing is te vinden op onze pagina over schorsingen.
Voor een samenvatting van de regelgeving omtrent schorsing kunt u op de site over regelgeving schorsingen terecht.