Spelinloop bereidt kind voor op voorschool

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 14 april 2020

De spelinloop is een gratis voorziening voor kinderen van nul tot tweeënhalf jaar oud en hun ouder/verzorger. Zij kunnen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met elkaar en met andere kinderen spelen. Het achterliggende doel van de spelinloop is om vroege taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tegen te gaan en om ouders te informeren over de voorschool en vve. Hiervoor investeert de gemeente Amsterdam tot en met 2023 jaarlijks 800.000 euro extra in de spelinloop.

Let op: Vanwege het coronavirus moet je je van tevoren aanmelden voor een spelinloop. Bovendien zijn sommige locaties gesloten. Kijk voor meer informatie op de websites van de aanbieders.

Wat is de spelinloop?

De spelinloop is een gratis voorziening op een voorschool of bij een OKT (Ouder en Kind Team) waar kinderen van nul tot tweeënhalf jaar met elkaar en met hun ouder/verzorger kunnen spelen. Er is educatief speelmateriaal aanwezig en er worden regelmatig activiteiten en/of workshops georganiseerd. Zo organiseert stichting SPIN in Amsterdam Noord een ‘ontdekkingstocht door de natuur voor peuters’ en een workshop ‘Gezond Kopen, Gezond Koken’. Bij de spelinloop staat een pedagogisch medewerker klaar om opvoed- en opgroeivragen van ouders te beantwoorden en om hen te informeren over de voorschool en vve (voor- en vroegschoolse educatie). Tot slot is de spelinloop een informele ontmoetingsplaats voor ouders.

Drie doelen

De spelinloop heeft drie doelen:

  • Begeleiding van ouders. De pedagogisch medewerker en/of vrijwilligers leren de ouders hoe zij met hun kind kunnen spelen en hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo optimaal mogelijk kunnen stimuleren
  • Het creëren van een ontmoetingsplek voor ouders. Door de informele sfeer kunnen ouders, onder het genot van een kop thee/koffie, gemakkelijk contact leggen met andere ouders. Dit kan sociaal isolement tegengaan.
  • Informeren over de voorschool en vve. De pedagogisch medewerker informeert de ouders over de voorschool/peuterspeelzaal en stimuleert hen hun kind hiervoor aan te melden.

Voor wie?

De spelinloop is toegankelijk voor alle kinderen van nul tot tweeënhalf jaar en hun ouder/verzorger. Bij de meeste spelinlopen zijn kinderen tot vier jaar ook welkom, maar de voorziening richt zich in het bijzonder op kinderen tot tweeënhalf jaar, als voorbereiding op de voorschool. De spelinloop is met name geschikt voor kinderen met een (beginnende) taal- en of ontwikkelingsachterstand. Op de spelinloop kunnen ouders van de pedagogisch medewerker leren hoe zij de (taal)ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren door onder andere voorlezen en zingen.

Geen aanmelding nodig

De meeste aanbieders organiseren meerdere ochtenden en/of middagen per week een spelinloop. De spelinloop duurt gemiddeld twee à tweeënhalf uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt het eerste half uur gewoon binnenlopen. Vaak geldt er wel een maximum van vijftien kinderen en hun ouder/verzorger.

Waar vind ik een spelinloop?

Er zijn verschillende aanbieders in Amsterdam die gratis spelinlopen organiseren. Hieronder staan links naar overzichten van aanbieders met informatie over locaties en tijden:

  • Kinderopvangorganisatie Combiwel in de stadsdelen Zuid en West
  • Kinderopvangorganisatie Dynamo in de stadsdelen Oost, Centrum en Zuid en in de wijk Westerpark
  • Stichting Spin in stadsdeel Noord
  • Stichting Swazoom in stadsdeel Zuidoost
  • Zorg- en welzijnsinstelling Sezo in stadsdeel Nieuw-West

Extra investering basisaanbod spelinloop

In Amsterdam wonen ongeveer 17.000 kinderen in de leeftijd van één tot tweeënhalf jaar. Hiervan lopen 4.000 kinderen het risico om achterstanden te ontwikkelen. Deze achterstanden kunnen worden beperkt als kinderen naar een spelinloop en vervolgens naar een voorschool gaan. Daarom investeert de gemeente Amsterdam tussen 2020 en 2023 jaarlijks 800.000 euro extra in het basisaanbod spelinloop, bovenop de 800.000 euro die stadsdelen jaarlijks uitgeven aan spelinloop. Daarmee bedraagt de totale jaarlijkse investering 1,6 miljoen euro.

Een deel van de ouders van de doelgroepkinderen heeft naast de spelinloop extra aandacht nodig. Zij komen in aanmerking voor individuele coaching. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van 500.000 euro vrij gemaakt.

In 2019 bezochten 1.200 doelgroep- en niet-doelgroepkinderen een spelinloop. De gemeente streeft ernaar dit aantal tot en met 2023 te verdubbelen tot circa 2.400 kinderen en hun ouders, waarbij in hoofdzaak doelgroepkinderen worden bereikt.

Meer informatie over deze extra investeringen en doelstellingen van de gemeente vindt u in de brief over ‘Versterking spelinloop ouders en peuters, brede talentontwikkeling en mentoring’ van april 2019 aan de gemeenteraad.

Pilot stadsdelen Zuidoost en Noord

De gemeente Amsterdam is op 1 februari 2020 gestart met een pilot ‘spelinloop’ in de stadsdelen Zuidoost en Noord om ouders kennis te laten maken met deze voorziening. Daarvoor krijgen alle ouders/verzorgers uit deze stadsdelen een brief in de maand dat hun kind een jaar wordt. Hierin staat dat zij een cadeautje kunnen ophalen op een locatie van een spelinloop in de buurt. Op deze manier komen zij op een laagdrempelige manier in aanraking met de voorziening. Als de pilot een succes blijkt, gaat de gemeente ook ouders/verzorgers uit de andere stadsdelen per brief benaderen.

Let op: Wegens de noodmaatregelen tegen het coronavirus is bovenstaande pilot tijdelijk gestopt. Vermoedelijk wordt dit in september 2020 hervat.