Staatssecretaris Dijksma opent kenniscentrum gemengde scholen

Geplaatst door OCO op 24 mei 2007

In de St. Janschool in Amsterdam heeft Staatssecretaris Dijksma op woensdag 23 mei 2007 het Kenniscentrum Gemengde scholen geopend. Dit kenniscentrum moet ouders, schoolbesturen en gemeenten ondersteuning bij initiatieven gericht op het verder mengen van leerlingenpopulaties. Dit soort initiatieven zijn in de laatste tijd ontstaan om het verschijnsel van zwarte en witte scholen tegen te gaan. Volgens een onderzoek dat tegelijkertijd gepubliceerd werd zijn er in de afgelopen tijd zo’n 35 initiatieven op gang gekomen, vooral door ouders zelf.

Het kenniscentrum zal door het geven van voorlichting en het organiseren van debat verdere aanpak van de segregatie in het onderwijs stimuleren. Belangrijk instrument is de website www.gemengdescholen.nl. Het kenniscentrum wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en georganiseerd door de CED-groep in Rotterdam in samenwerking met bureau Walraven + Haest uit Amsterdam.

De staatssecretaris kondigde aan dat er in de 4 grote gemeenten een pilot zal worden gehouden om na te gaan wat er bij het bestrijden van segregatie werkt. De openingsbijeenkomst vond niet toevallig op de St. Janschool plaats. Deze school werd en wordt als voorbeeld voor een geslaagd ouderinitiatief gepresenteerd. Hetzelfde geldt overigens voor het ouderproject in Zeeburg waar ouders, stadsdeel en OCO een rondreis langs scholen georganiseerd hebben voor ouders die een school voor hun kind moeten kiezen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog